Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ

SEO ringid lastele ja noortele

7-19-aastane noor, arenda oma sotsiaal-emotsionaalseid oskusi Latova Keskuse SEO ringides!

Individuaalne nõustamine

Individuaalne sotsiaalpedagoogiline nõustamine võimaldab tegeleda konkreetse kliendi sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arenguväljakutsete ja vajadustega ning leida kliendist lähtuvalt parimaid lahendusi.

Valdkonna arendamine

Peame oluliseks sotsiaalse tervise teemaga tegelemist ühiskonnas laiemalt ning sotsiaalpedagoogika valdkonna arengusse panustamist.

“Inimene vajab teisi enda ümber: võimalust panustada oma kogukonda; saada vajadusel tuge, ärakuulamist ja mõistmist; tunnet, et tema roll on oluline ja väärtustatud. Tagasilöökidega ja raskustega toime tulemisel on meid ümbritsevatel oluline roll. Oskamaks luua ja hoida sotsiaalset tugivõrgustikku, panustamaks ise enda toimetulekusse ja kogukonda vajame tugevat sotsiaalset tervist.”

Viktoria Latova