Keskusest

Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ eesmärgid on:
pakkuda sotsiaalpedagoogilist nõustamisteenust lastele ja täiskasvanutele;
panustada sotsiaalpedagoogika ning sotsiaalse tervise valdkonna arengusse läbi täienduskoolituste.

Latova Keskuse missioon

Panustada sotsiaalse tervise valdkonna arengusse indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil läbi Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus MTÜ tegevuse.

Latova Keskuse visioon

Sotsiaalne tervis on inimese terviklikuks heaoluks vajalik valdkond, mille arengusse Eestis teadlikult panustatakse. 

Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus loomise eesmärk oli panustada sotsiaalpedagoogika ja sotsiaalse tervise valdkonna arengusse läbi mittetulundusühingu tegevuse. 

Olen töötanud sotsiaalpedagoogina aastast 2007. Läbi oma erialase arengu olen aina enam jõudnud arusaamisele, et inimene vajab heaoluks terviklikku lähenemist. Tähtis ei ole ainult piisav liikumine või uni või tervislik toitumine või lähedastega suhtlemine. Inimene on tervik ja oma heaoluga tegelemisel peame me sellest ka alustama. 

Sotsiaalne tervis on oluline aspekt heaolu tagamisel. Terved suhted pereliikmete ja kaaslastega, kogukonda kuulumine, oma panuse andmine ja vajadusel abi küsimine ja tugivõrgustikult eluraskuste korral abi saamine- see kõik loob eeldused tugevaks sotsiaalseks terviseks. Inimene vajab oma karja või oma küla. Et olla füüsiliselt ja vaimselt terve, vajame me tähendusrikkaid sotsiaalseid suhteid. 

Sotsiaalpedagoogika tegeleb sotsiaalse tervisega. alates laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisest kliendi tugivõrgustiku aktiveerimiseni. 

Latova Nõustamis- ja Koolituskeskuses panustame sotsiaalse tervise arendamisesse. 

Viktoria Latova

Latova Nõustamis- ja Koolituskeskuse juht

Sotsiaalpedagoog

Viktoria Latova, sotsiaalpedagoog

“Tervis on nagu tool, mis seisab neljal jalal: sotsiaalne, füüsiline, vaimne ja emotsionaalne tervis. Kui üks neist ei kanna, kukub tool ümber. Mõnda aega saab inimene küll ebamugavalt ka kolme jalaga toolil istuda, aga peagi väsib ta enda tasakaalu hoidmisest ära ja kukub. Inimese heaolu seisukohast on vajalik tegeleda tervise teemaga terviklikult.”

Viktoria Latova