8-19-aastane noor! Arenda oma sotsiaal-emotsionaalseid oskusi Latova Keskuse noortegruppides!

Sügisel alustavad Latova Keskuses uudse kontseptsiooniga noortegrupid – SEO ringid! Me ei tegele kodulehtede optimeerimisega ega otsingumootorite uurimisega. Tegeleme hoopis sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisega! Sotsiaal-emotsionaalsed oskused (edaspidi SEO) aitavad meil igapäevaste olukordadega toime tulla. Olgu selleks siis ärevas olukorras oma mõtete selgena hoidmine või sõprussuhete loomine. SEO on ühelt poolt toimetulek suhtlemisolukordades: näiteks koolis enda õiguste eest seismine teise osapoolega konflikti minemata või julgus grupitöös enda arvamust avaldada ja oskus teiste arvamusi kuulata. Aga ka toimetulek tugevate tunnetega, näiteks pettumus, häbi, hirm, viha või ka suur rõõm.

Teadusuuringutega on leitud, et ka väga intelligentse inimese potentsiaal jääb kasutamata, kui tema sotsiaal-emotsionaalsed oskused ei ole piisavalt arenenud. Ainult akadeemilisest võimekusest ei piisa. Edukad juhid suudavad oma emotsioonidega turvaliselt toime tulla, enda käitumist sotsiaalsetes olukordades kiirelt kontekstile vastavalt kohandada, on empaatiline teise osapoole mõistmisel ja analüüsivad seeläbi teiste käitumist adekvaatsemalt. 

  NAUDI OMA ELU JA SAAVUTA EESMÄRGID, MILLEST UNISTAD!

Miks tulla SEO ringi?

SEO ringi tasub tulla, kui:

 • sa tahad oma suhtlemisoskusi lihvida ja saavutada seeläbi oma eesmärke;
 • tahad osata ka keerulises olukorras käituda nii, et hiljem ei pea tehtud otsuseid kahetsema;
 • tahad olla julgem, enesekindlam, saada paremini hakkama nii koolis, kui väljaspool kooli;
 • tahad olla õnnelik ja aktiivne noor;
 • tahad uute (ka keeruliste) olukordadega paremini kohaneda osata;
 • tahad tugevate tunnetega paremini toime tulla, väljuda ka keerulisest olukorrast väärikalt ning vaimselt ja füüsiliselt tervelt;
 • sinu igapäevaseid tegevusi on hakanud häirima sotsiaalärevus (näiteks sinu jaoks on raske tunnis vastata, rühmatundides paralleelklassi õpilastega suhelda, uude huviringi minna, sinu jaoks on keeruline võõra või ka tuttava inimesega vestelda);
Nimekiri on pikk, võid seda ise täiendada. Sotsiaal-emotsionaalsed oskused on osa meie igapäevasest elust, need kannavad meid igas tegevuses!
SEO ring

Mida SEO ringides tehakse?

ÕPIME SOTSIAAL-EMOTSIONAALSEID OSKUSI AKTIIVSELT JA LÕBUSALT!

 

SEO ringis toimub SEO ringi õppekava alusel sotsiaalpedagoogiline grupinõustamine. Süsteemselt ning järjepidevalt, tehes individuaalsetele vajadustele vastavaid kohandusi, arendatakse ringis osalevate noorte sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Üldjuhul on grupis kuni 6 noort, olenevalt grupi liikmete vajadustest kuni 8. Väike grupp annab võimaluse jõuda iga nooreni ja pakkuda piisavalt individuaalset lähenemist igaühele.

 

 

1 korral kuus kogunevad lapsevanemad SEO ringi juhendaja eestveetavasse vestlusringi, mis annab võimaluse jagada kogemusi, muresid ja rõõme, toetada vanemlikke oskusi ning luua kogukonda lapse arengu paremaks toetamiseks. Vestlusringis käsitletakse paralleelselt lastega töös olevaid teemasid, näiteks turvaline enesekehtestamine, toimetulek tugevate tunnetega, koostöö jne. Vanemate vestlusringides lähtume lapsevanemate vaatest, näiteks enesekehtestamise vestlusõhtul räägime piiride seadmisest, lapsele vajaliku vabaduse ja samas turvalise keskkonna loomisest. Vestlusringides osalemine on võimalus, mitte kohustus. 

Keda ootame SEO ringidesse?

Ootame SEO ringidesse kõiki noori vanuses 8-19 eluaastat!

Avame sügisel järgmised grupid:

 • 8-11-aastased: koguneme 1x nädalas, grupp tegutseb 60 minutit
 • 11-14-aastased: koguneme 1x nädalas, grupp tegutseb 60 minutit
 • 15-17-aastased: koguneme 1x nädalas, grupp tegutseb 75 minutit
 • 18-19-aastased: koguneme 1x nädalas, grupp tegutseb 75 minutit
 

Alustavad uued grupid! Ootame huvilisi!

Siiani oleme tegutsenud vaid Kadriorus, aga uuest õppeaastast plaanime laienemist erinevatesse Eestimaa piirkondadesse!

SEO ringid alustavad septembris:

TALLINNAS (KADRIORG, NÕMME) 

TARTUS

TABASALUS

RAE VALLAS (ASUKOHT TÄPSUSTUB)

KEHRAS

KOSEL

HAAPSALUS

RAKVERES

VILJANDIS

VÕRUS

JÕHVIS

HIIUMAAL

SEO ring

Täpsem info:

Iga grupp koguneb 1x nädalas LÄBI ÕPPEAASTA.

 

 

SEO grupid alustavad tegevust septembri keskel, uusi liitujaid võtame oktoobri teise pooleni, pärast seda peavad huvilised liitumisega ootama uue õppeaastani. 

 

 

Oleme arvestanud, et noored tulevad suure tõenäosusega otse koolist. Õppimiseks on aga vajalik, et füüsilised baasvajadused oleks täidetud. Koguneme 15 minutit enne algust, et oleks aega kergeks söögipausiks, kuutasu sisaldab väikest vahepala (maitsevesi, tee, köögiviljad/puuviljad ja soolane pirukas või võileib). 

Grupi suurus on üldjuhul 4-6 noort. Olenevalt noorte vajadustest ja grupidünaamikast on ühes grupis vahel ka kuni 8 noort. Nii saame tagada igale osalejale  individuaalse lähenemise. 

 

Gruppide koosseisu ja suuruse moodustame vastavalt noorte vajadustele.

Enne gruppide moodustamist toimub iga noorega tutvumine, et saaksime tegevuste planeerimisel ja rühma moodustamisel lähtuda individuaalsetest vajadustest. Näiteks, kui suur rühm tekitab ülemäärast ärevust, alustame väiksemast ja vajadusel liigume näiteks järgmisel aastal suuremasse rühma. Oleme valmis pakkuma ka individuaalset sotsiaalpedagoogilise nõustamise teenust, loomaks vajaliku hüppelaua, mis võimaldab noorel peagi väikese rühmaga liituda. 

Võtke julgelt ühendust ja leiame parima lahenduse! Viktoria Latova, 53544112,  viktoria.latova@kaasavharidus.ee

 

SEO ringiga liitumiseks kirjutage: viktoria@latovakeskus.ee Kirja sisusse lisage lapse nimi, vanus, lapsevanema nimi, telefon ja e-posti aadress ning PIIRKOND, kus soovite SEO ringiga liituda.

Grupid käivad koos septembrist mai lõpuni, jõulude paiku puhkame 1 kuu. Osalustasu maksmine toimub septembrist detsembrini ja veebruarist maini, kokku 8 kuud.

 

8-10-aastaste ja 10-12-aastaste, 12-14-aastaste  noorte gruppide kuutasu on 95 eurot.

15-18-aastaste gruppide kuutasu on 105 eurot.

 

Kuutasu sisaldab: sotsiaalpedagoogi poolt läbiviidavaid grupitegevusi, sotsiaalpedagoogi poolt juhitud lapsevanemate vestlusõhtuid korra kuus, kerget suupistet enne grupi kogunemist, hubast ruumi ja kõiki vajalikke töövahendeid tegevuste läbiviimiseks.

 

Iga lapsega ja tema perega toimub eelnevalt individuaalne kohtumine, nii saame gruppide suurust ja koosseisu individuaalselt kaaluda. 

 

Milleks meile sotsiaal-emotsionaalseid oskusi vaja on?

1. ENESETEADLIKKUS 

Eneseteadlik inimene mõistab oma emotsioone,  mõtestab isiklikke eesmärke ja väärtusi. Ta hindab adekvaatselt oma isiklikke tugevusi ja piiranguid, omab positiivset mõttelaadi. Kõrge eneseteadlikkusega inimene saab aru, kuidas mõtted, tunded ja teod on omavahelises seoses.

2. ENESEJUHTIMINE

Enesejuhtimine eeldab oskusi ja arusaamu, mis võimaldavad oma emotsioone ja käitumist reguleerida. Siia kuuluvad ka näiteks tasu edasilükkamise võime, stressiga toimetulek, impulsikontroll ja püsivus ka väljakutset pakkuvates olukordades- kõike seda oma eesmärkide saavutamise nimel.

3. SOTSIAALNE TEADLIKKUS

Sotsiaalne teadlikkus kätkeb endas võimet mõista teisi, olla empaatiline endast erinevate inimeste suhtes. Lisaks on sotsiaalne teadlikkus võime mõista käitumise sotsiaalseid norme ning tunda, hinnata ja kasutada perekonna, kooli ja kogukonna ressursse ning tuge. 

4. KVALITEETSED SUHTED

Suhete loomise ja hoidmise oskused aitavad meil säilitada eluterveid ja väärtuslikke suhteid, käituda sotsiaalsetele normidele vastavalt. Olulised on selge eneseväljenduse oskus, aktiivse kuulamise oskus, koostöö tegemise oskus, oskus reageerida negatiivsele käitumisele suunatud sotsiaalse survele, konfliktilahendusoskused, läbirääkimisoskus ning vajadusel abi otsimise ja küsimise oskus.

5. VASTUTUSTUNDLIK OTSUSTE VASTUVÕTMINE

Vastutustundlik otsuste vastuvõtmine on konstruktiivne valikute tegemise võime, oskus võtta vastu oma käitumise ja sotsiaalse suhtluse osas mõistlikke otsuseid vastavalt olukorrale ja kontekstile. Siia kuulub ka adekvaatne riskide hindamise ja analüüsimise oskus. Läbivaks on enda ja teiste tervise ning heaolu väärtustamine valikute tegemisel.