SEO ringi juhendaja väljaõpe alustab!

Kutsume tugispetsialiste ja pedagooge SEO ringi juhendaja väljaõppesse. SEO ringid on sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise ringid, mis viiakse läbi ühel poolt justkui huviringi formaadis, st kohtumised toimuvad kord nädalas läbi õppeaasta, teisalt on tegu siiski grupinõustamisega ning sihtrühmaks on noored, kes vajavad lisatuge. 

“Lõin SEO ringid, kuna nägin, et selline formaat võimaldab pakkuda lastele järjepidevat tuge ning tegevus peab tuginema teaduspõhistele meetoditele. Koolis sotsiaalpedagoogina töötades nägin, et iga aastaga jääb lastel ühist vaba mängu aina vähemaks, mäng ja suhtlus kolib ekraanide taha, ärevus (eriti sotsiaalsetes olukordades) on noortel kõrge ja tavapärane hoovimäng on pea olematuks muutunud. See kõik mõjutab aga meie laste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Tugevad sotsiaal-emotsionaalsed oskused tagavad uuringutulemustele tuginedes parema õpiedu, tugevama vaimse tervise ja kvaliteetsemad suhted. Samas on sotsiaal-emotsionaalsed oskused samasugused oskused nagu ujumine, lugemine või jaapani keel- need on õpitavad. Mõned inimesed omandavad need kiiremini, teised vajavad aga pisut lisatuge, vahel ka läbimõeldud metoodikat oskuste arendamiseks.

Sotsiaal-emotsionaalseid oskusi saab arendada läbi kogu elu. 

Olen läbi oma sotsiaalpedagoogi karjääri teadlikult kogunud teoreetilist tausta, komplekteerinud ning edasiarendanud oma 16 tegutsemisaasta jooksul efektiivselt töötanud meetodeid, töötanud välja uusi ning neid kohe ka katsetanud. Julgen kogunenud materjali nüüd ka väljaõppena pakkuda. SEO ringid on hea võimalus moodustada turvaline grupp, kus noored saavad teadliku juhendajaga koos tegutsedes oma sotsiaal-emotsionaalseid oskusi arendada ja seeläbi oma potentsiaali paremini realiseerida. Et nutikat mõistust ja säravat (äkki alles avastamata) annet ei pidurdaks tugevad tunded, millega on keeruline toime tulla või hoopis suur ärevus, mis ei lase plaane lõpuni viia. Läbi õppeaasta toimuv tegevus loob järjepidevuse ja annab võimaluse arengule aega ja ruumi anda. Sest nagu me võime õppida ära ujumise tasemel, et me basseinis püsime vee peal, võime õppida ära aga nii basseinis ujumise, lisaks aga ka marutavatel lainetel surfamise. Mõlemad eeldavad aega, järjepidevust ja panustamist. Nii ka sotsiaal-emotsionaalsed oskused. SEO ringides on selleks võimalus. Õppida saab nii seda, mis on veel päris keeruline, kui lihvida juba olemasolevaid oskusi. Tugevad sotsiaal-emotsionaalsed oskused toetavad tugevat vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist. Olgem terved!” Viktoria Latova, sotsiaalpedagoog ja SEO gruppide autor.

Lähemalt SEO ringidest:

SEO ringid on suunatud lastele ja noortele. Üldjuhul on ühes grupis 4-10 last ja teenust osutab sotsiaalpedagoog. Põhjalik väljaõpe annab võimaluse saada kvaliteetse teenuse tagamiseks vajalik ettevalmistus ka teiste erialade spetsialistidel. SEO ringi juhendaja peab omama kõrgharidust sotsiaal- või haridusteadustes ja omama SEO ringi juhendaja väljaõppe tunnistust. 

SEO ringide programmi ülesehitus tugineb sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamise teoreetilistele alustele, lähtub teaduspõhisest lähenemisest ja on autori (sotsiaalpedagoog Viktoria Latova) poolt välja töötatud ning Kaasava Hariduse Keskuses piloteeritud.  SEO ringide gruppide moodustamise põhimõtteid käsitletakse samuti koolitusel.

Ringides toimub eesmärgistatud tegevus, mis lähtub SEO ringide metoodilisest materjalist. Ühine lähenemine ja ettevalmistus aitab tagada kvaliteetset teenust!

SEO ring

Väljaõppe korraldus:

SEO ringide juhendaja väljaõpe annab õppijale ettevalmistuse, et ise alustada SEO ringide juhendamist. Lisaks teoreetilistele teadmistele saab õppija tööraamatu, kus on toodud ühe õppeaasta jagu grupinõustamiste metoodilist materjali. 

2024. aasta kevadel omandavad õppijad 6 koolituspäeva jooksul sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengu toetamise teoreetilise baasi. Mais alustame praktilise õppega, et soovijad saaksid sügisest juba SEO gruppe vedama hakata. Augustist detsembrini töötame läbi praktilise metoodilise baasi, iga osaleja saab ka tööraamatu, mille järgi edaspidi SEO gruppide tegevust juhtida. 

SEO juhendaja väljaõpe on kokku 18 koolituspäeva. Pikk väljaõpe tagab tugeva teoreetilise ettevalmistuse, võimaluse töö käigus tekkivaid raskuskohti grupis analüüsida ja reflekteerida ja samas ka metoodilise materjali põhjalikult läbi töötada, ise enne rakendamist väljaõppes praktiseerida.

Õpe toimub 2-päevaste tsüklitena. 

Koolituspäevad kontaktõppes on: 7.-8.03.2024, 11.-12.04.2024, 9.-10.05.2024, 6.-7.06.2024, 15.-16.08.2024, lisaks 2-päevased tsüklid septembris, oktoobris, novembris ja detsembris (järgmise õppeaasta täpsemad kuupäevad selguvad augusti alguses). 

Õppepäeva pikkus on 6 ak/h.

Päevaplaan:

9.00-9.30 kogunemine, hommikukohv ja kosutav suupiste

9.30-11.00 koolitus

11.00-11.15 paus

11.15-12.45 koolitus

12.45-13.30 lõuna

13.30-15.00 koolitus

Keskuses kohapeal toimuva koolituse ajal pakutav toitlustus on hinnas.

Usume väljaõppes väikese grupi suurtesse ressurssidesse ja võimalustesse, seega võtame vastu maksimaalselt 10 tulevast SEO grupi juhendajat!

Kontaktõppes toimuva väljaõppe hind: SOODUSHIND varajasele registreerujale (kuni 15.02.2024) on 1550 eurot. Hind sisaldab 18 kontaktõppes toimuvat koolituspäeva, kõiki koolituse materjale (tööraamat, erinevad vahendid grupitegevuste läbiviimiseks jne), toitlustust ja väljaõppe lõpetamisel tunnistust, mis tagab õiguse pakkuda SEO ringide teenust. Alates 16.02.2024 registreerujatele on väljaõppe hind 1650 eurot. HINNALE EI LISANDU KÄIBEMAKSU

Koha väljaõppes tagab ettemaks 200 eurot. Ülejäänu õppemaksu tasumine on võimalik vajadusel ka osamaksetena. 

SEO ringide juhendaja väljaõpet viiakse läbi koostöös Kaasava Hariduse Keskusega. Koolitajaks on MTÜ Latova Nõustamis- ja Koolituskeskus (reg.nr 80624097). Täiskasvanutehariduse (EHIS) majandustegevusteate number 246404 kehtivusega alates 04.07.2023

Täpsem info ja registreerumine: viktoria.latova@kaasavharidus.ee

Õppekava